Điều cần thiết nhất của một Lãnh đạo trong doanh nghiệp là gì?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

lãnh đạo

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

kỹ năng mềm

Theo mình là khả năng làm việc với con người, ví dụ: đồng cảm, thấu hiểu, giải quyết mâu thuẫn, tạo động lực cho các cộng sự. Bởi vì cộng sự sẽ là người tạo ra giá trị cho tổ chức, và đưa tổ chức vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Ngoài ra, để một tổ chức nhỏ tạo ra tác động lớn, thì rất cần hai yếu tố: sự đồng lòng giữa các thành viên trong tổ chức; và sự bền bỉ với mục tiêu mà họ theo đuổi. Vì vậy, cá nhân mình vẫn ưu tiên việc tìm kiếm và cộng tác với đúng người, tạo cho họ động lực, và thấy được giá trị của những việc mình đang làm.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về Level 5 leadership, hay còn gọi là người vừa có "đầu lạnh" và "trái tim ấm", ở đây nhé:

Trả lời

Theo mình là khả năng làm việc với con người, ví dụ: đồng cảm, thấu hiểu, giải quyết mâu thuẫn, tạo động lực cho các cộng sự. Bởi vì cộng sự sẽ là người tạo ra giá trị cho tổ chức, và đưa tổ chức vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Ngoài ra, để một tổ chức nhỏ tạo ra tác động lớn, thì rất cần hai yếu tố: sự đồng lòng giữa các thành viên trong tổ chức; và sự bền bỉ với mục tiêu mà họ theo đuổi. Vì vậy, cá nhân mình vẫn ưu tiên việc tìm kiếm và cộng tác với đúng người, tạo cho họ động lực, và thấy được giá trị của những việc mình đang làm.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về Level 5 leadership, hay còn gọi là người vừa có "đầu lạnh" và "trái tim ấm", ở đây nhé:

Đối với mình là tầm nhìn. Tầm nhìn giúp lãnh đạo có thể đặt ra con đường phát triển và hướng đi lâu dài, đưa ra những sự lựa chọn tốt, thông minh và tối ưu. Ngoài ra thì tầm nhìn cũng giúp lãnh đạo tuyển và dùng người. Họ nhìn ra được tố chất của cá nhân và có thể đặt những cá nhân ấy vào đúng vị trí của mình, thúc đẩy họ phát triển.

💙 Với riêng mình lãnh đạo trong một doanh nghiệp cần nhất là một cái đầu lạnh.

Ngưòi lãnh đạo có thể không phải là người giỏi nhất cũng không cần có những thứ bằng cấp không thiết thực

Nhưng cần một cái đầu lạnh để luôn giữ được tỉnh táo trong mọi vấn đề đăch biệt là trong cảm xúc.. mọi ngưòi đừng bao giờ coi thường cảm xúc . Bởi bằng chứng xưa chỉ rõ anh hùng khó qua ải mĩ nhân.. chẳng qua là chưa gặp đúng người mà thôi.. cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của một chủ thể kinh tế hoặc chính tri. Một cái đầu lạnh biết để cảm xúc đúng nơi đúng chỗ thật sự cần thiêt

Cuộc sống là một chuỗi vận động chi phối suy nghĩ và cảm xúc của con người tác động đến quyết định của chúng ta. Cái đầu lạnh cho ta những phán đoán khách quan ,những quyết định đúng đắn trong việc định hướng xây dựng và phát triển .

💙 mọi ngưòi cùng góp ý nhé

Rất khó để nói cái gì cần nhất vì thực sự để lãnh đạo 1 doanh nghiệp thì cái gì cũng cần bạn nhé, cần có tâm, có tầm, giỏi kỹ năng, nghiệp vụ, giỏi tạo động lực, giữ chân nhân tài, giỏi chèo lái... có tầm nhìn... bạn có thể vào trang này đọc các bài viết về quản trị và khởi nghiệp để hiểu lãnh đạo cần những gì

Chúc bạn thành công!