Điều gì khiến bạn thấy bứt rứt hơn: bỏ mặc vệ sinh cá nhân trong nhiều tháng hay qua đêm cùng người lạ?

  1. Tâm lý học

  2. Giới tính

Bạn đối xử với bạn thân như thế nào? Liệu qua đêm cùng một người lạ có làm bạn thấy bức rức hơn việc bỏ mặc cơ thể dơ dáy trong vài tháng?

Từ khóa: 

tâm lý học

,

giới tính

Mình nghĩ là cái đầu tiên. Vì không vệ sinh cá nhân 3 hôm thôi đã hỏng rồi. Còn kia thì coi như đi phá đò đi

Trả lời

Mình nghĩ là cái đầu tiên. Vì không vệ sinh cá nhân 3 hôm thôi đã hỏng rồi. Còn kia thì coi như đi phá đò đi