Trong 4 đại danh tác của Trung Quốc thì quyển nào có giá trị thực tế nhất để đem áp dụng đối với cuộc sống hiện nay?

  1. Sách

  2. Lịch sử

  3. Văn hóa

  4. Tâm sự cuộc sống

Các cao nhân phán xem?

https://cdn.noron.vn/2021/07/28/90679189766996257-1627447116.png
Từ khóa: 

4 đại danh tác

,

trung quốc

,

sách

,

lịch sử

,

văn hóa

,

tâm sự cuộc sống

Cá nhân mình thì thích nhất bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tuy nội dung về mặt sử có nhiều chỗ sai. Nhưng lại có nhiều triết lý, tư tưởng hay, cũng như nhiều bài học kinh nghiệm cho cuộc sống
Trả lời
Cá nhân mình thì thích nhất bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tuy nội dung về mặt sử có nhiều chỗ sai. Nhưng lại có nhiều triết lý, tư tưởng hay, cũng như nhiều bài học kinh nghiệm cho cuộc sống