Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu biết người yêu cũ của “người ấy” lại không cùng giới tính với bạn?

  1. Tình yêu

  2. Giới tính

Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu quá khứ Người yêu của mình yêu một người cùng giới tính???

Từ khóa: 

tình yêu

,

giới tính

Chắc mình chia tay luôn quá!

Coi cái MV mà sôi máu. Cô gái ngây ngô không biết mỗi đêm bồ của mình nằm bên một người đàn ông khác (đoạn giữa thì biết rồi)


Cơ mà mình thấy "người chơi 2 hệ" bây giờ không hiếm cho lắm!

Trả lời

Chắc mình chia tay luôn quá!

Coi cái MV mà sôi máu. Cô gái ngây ngô không biết mỗi đêm bồ của mình nằm bên một người đàn ông khác (đoạn giữa thì biết rồi)


Cơ mà mình thấy "người chơi 2 hệ" bây giờ không hiếm cho lắm!