Điều gì sẽ xảy ra nếu cú búng tay của Thanos thật sự diễn ra?

  1. Khoa học

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Nếu như một nửa dân số thế giới đột nhiên biến mất thật thì sao nhỉ ?

Từ khóa: 

thanos

,

avenger

,

khoa học

,

hỏi xoáy đáp hay

Theo mình là có 2 trường hợp thôi.
1. Bạn nằm trong số biến mất. Thế là hết. Bạn không cảm nhận được bất cứ thứ gì đâu.
2. Bạn còn sống. Nhưng với tâm lý nặng nề của việc mất đi người thân, bạn bè hoặc đơn giản là sợ hãi sự việc này.
Dù sao thì nó cũng không có kết cục tốt
Trả lời
Theo mình là có 2 trường hợp thôi.
1. Bạn nằm trong số biến mất. Thế là hết. Bạn không cảm nhận được bất cứ thứ gì đâu.
2. Bạn còn sống. Nhưng với tâm lý nặng nề của việc mất đi người thân, bạn bè hoặc đơn giản là sợ hãi sự việc này.
Dù sao thì nó cũng không có kết cục tốt