Điều gì xảy ra nếu trái đất nhỏ hơn hiện tại?

Từ khóa: Khoa học
Nhỏ hơn bao nhiêu chứ. Nếu nhỏ hơn 1 ít như Sao Kim thì ô đáng kể. Nhưng nếu nhỏ cỡ Sao Hỏa thì xem gương Sao Hỏa sẽ thấy. Trái Đất gần Mặt Trời hơn nên sẽ sớm "khô héo" hơn Sao Hỏa nhiều. Mà nhỏ như Mặt Trăng thì ko đủ trọng lực để giữ mọi thứ xung quanh huống hồ hình thành sự sống.

Trả lời

Nhỏ hơn bao nhiêu chứ. Nếu nhỏ hơn 1 ít như Sao Kim thì ô đáng kể. Nhưng nếu nhỏ cỡ Sao Hỏa thì xem gương Sao Hỏa sẽ thấy. Trái Đất gần Mặt Trời hơn nên sẽ sớm "khô héo" hơn Sao Hỏa nhiều. Mà nhỏ như Mặt Trăng thì ko đủ trọng lực để giữ mọi thứ xung quanh huống hồ hình thành sự sống.