Du lịch Tâm Linh có phải buôn thần bán thánh?

Từ một nơi đất hoang người ta xây một khu nhà tô vẽ cho đẹp, đặt vào ít tượng được đục đẽo bằng các loại gỗ ( bẩn, sạch, gỗ lậu, chặt chộm trong rừng cấm.....Vì đều là gôc nhóm I-II hàng cấm.) tô sơn dán vàng và hô thần nhập tượng rồi treo biển: Khu Du Lịch Tâm Linh. Bạn có thấy nó có Tâm và Linh không?

Từ khóa: Tâm linh

tui nghĩ đó là dịch vụ tâm linh thì chuẩn hơn :v người ta thay luôn cả thần thánh kiếm tiền và tiêu tiền :v tui thì thuộc dạng bất cần mà nghĩ mấy người đó gan còn to hơn tui nhiều :v

Trả lời

tui nghĩ đó là dịch vụ tâm linh thì chuẩn hơn :v người ta thay luôn cả thần thánh kiếm tiền và tiêu tiền :v tui thì thuộc dạng bất cần mà nghĩ mấy người đó gan còn to hơn tui nhiều :v