Đời người đọc bao nhiêu cuốn sách là đủ?

Từ khóa: đọc sách, đời người, Sách, Tâm sự cuộc sống

Thực ra không có quy định hay số liệu cụ thể về số sách nên đọc trong 1 đời người. Tuy nhiên, bạn lựa chọn sách cần đúng với nhu cầu và đặc điểm của bản thân, có kế hoạch đọc sách hợp lí, khi đó bạn sẽ tối ưu hoá việc đọc sách. Đọc rất nhiều sách mà không nhớ hay đọc những cuốn không chuẩn mực hay không phù hợp với đặc điểm, túi tiền của bản thân sẽ khiến việc đọc sách của bạn trở nên vô bổ, không còn ý nghĩa. Tuy nhiên, bạn có thể đặt tăng dần mục tiêu của bản thân để rèn luyện bộ não của mình, ví dụ như tháng này đọc 3-4 cuốn thì hãy đặt mục tiêu tháng sau sẽ đọc 5 cuốn, vừa giúp bạn tối ưu hoá lượng kiến thức của bản thân vừa rèn luyện ý chí của mình. Chúc bạn luôn vui khi đọc sách!

Trả lời

Thực ra không có quy định hay số liệu cụ thể về số sách nên đọc trong 1 đời người. Tuy nhiên, bạn lựa chọn sách cần đúng với nhu cầu và đặc điểm của bản thân, có kế hoạch đọc sách hợp lí, khi đó bạn sẽ tối ưu hoá việc đọc sách. Đọc rất nhiều sách mà không nhớ hay đọc những cuốn không chuẩn mực hay không phù hợp với đặc điểm, túi tiền của bản thân sẽ khiến việc đọc sách của bạn trở nên vô bổ, không còn ý nghĩa. Tuy nhiên, bạn có thể đặt tăng dần mục tiêu của bản thân để rèn luyện bộ não của mình, ví dụ như tháng này đọc 3-4 cuốn thì hãy đặt mục tiêu tháng sau sẽ đọc 5 cuốn, vừa giúp bạn tối ưu hoá lượng kiến thức của bản thân vừa rèn luyện ý chí của mình. Chúc bạn luôn vui khi đọc sách!

Chào bạn, cá nhân mình nghĩ câu nói "Biết đủ coi là đủ, đợi đủ thì khi nào mới đủ?" tương đối phù hợp trong hoàn cảnh này.

Đọc sách là để mở mang hiểu biết, tu dưỡng tâm tính và sự kiên trì, nên mình nghĩ đọc là quá trình thiên về "chất" hơn là "lượng". Nếu "lượng" mang đến biến đổi về "chất" thì việc đọc mới có ý nghĩa.

Bản thân mình thì luôn gắng sức tìm đọc những cuốn sách hay, nhưng mục đích của mình không phải để tăng số lượng sách đọc được, mà là để tìm ra những cuốn sách tâm đắc để giới thiệu cho mọi người, tùy vào khó khăn mà họ đang gặp phải.

Tôi tự hỏi liệu ngày xưa thời của Khổng Minh có tất cả bao nhiêu cuốn sách để mà đọc? Giấy bút, nghề in chưa thể phát triển như bây giờ, nên chắc chắn sách rất quý hiếm. Đấy là còn ở Trung Hoa, nơi có nghề in phát triển. Bên Hy Lạp, Aristotle chắc còn có ít sách hơn để mà đọc.

Vậy nên chắc việc đọc sách nhiều hay ít không quá quan trọng. Quan trọng là đọc sâu, ngẫm ra được điều gì hay không mà thôi.

Tuỳ vào mục đích bạn đọc sách để làm gì. Để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực chẳng hạn. Nếu bạn là một người thích đọc sách thì bạn sẽ thấy không bao giờ là đủ. Càng đọc bạn sẽ thấy sự hiểu biết của mình chẳng là gì so với trị thức nhân loại. Và bạn càng muốn đọc nhiều hơn