1. Lịch sử

Đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng thật ra có màu sắc vô cùng sặc sỡ.

Do ảnh hưởng của phim ảnh, khi nghĩ về những bức tượng của đội quân nung đang canh giữ lăng mộ Tần Thủy Hoàng hẳn bạn sẽ nghĩ đến những tác phẩm vô hồn, thiếu màu sắc. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu khảo cổ thì các bức tượng của đội quân đều từng được sơn màu sặc sỡ. Qua quá trình phong hóa trong thời gian dài, chúng đã bị mất đi lớp sơn.


Từ khóa: Lịch sử
Và làm thế nào để bạn biết được chính xác điều đó. Dĩ nhiên là về bản chất, những bức tượng tồn tại 1-2 nghìn năm có màu hay không thì đều trở lại màu nguyên thuỷ của nó nhưng trở lại với vấn đề chính thì bạn có thể cho mình biết nguồn tin này bạn lấy ở đâu không?

Trả lời

Và làm thế nào để bạn biết được chính xác điều đó. Dĩ nhiên là về bản chất, những bức tượng tồn tại 1-2 nghìn năm có màu hay không thì đều trở lại màu nguyên thuỷ của nó nhưng trở lại với vấn đề chính thì bạn có thể cho mình biết nguồn tin này bạn lấy ở đâu không?