Đồng tính có phải trái với quy luật tự nhiên không?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

Không, bởi vì nó cũng xảy ra trong tự nhiên. Người ta đã phát hiện ra rằng động vật hợp tác trong các mối quan hệ đồng tính luyến ái, đôi khi là suốt đời. Nhiều loại thực vật và những sinh vật như giun có thể sinh sản mà không cần có bạn tình. Tất cả đều tồn tại trong tự nhiên.

Ngày nay chúng ta được giáo dục tốt hơn, toàn diện hơn và được xã hội chấp nhận hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây trong sự tồn tại của loài người. Vì vậy, chúng ta đã hiểu và chấp nhận đồng tính luyến ái không khác gì dị tính - tất cả chỉ là tình dục, hai mặt của một đồng tiền.

Bạn có thể tìm thấy hình ảnh những con vật đực ôm những con vật đực khác khi chúng mọc sừng. Nó phổ biến nhất có thể trong tự nhiên. Vì vậy, đồng tính luyến ái không thể là một “tội ác” chống lại tự nhiên - nó ĐẾN từ tự nhiên! Và nó là một phần bản chất của chúng ta với tư cách là một con người.

Trả lời
Không, bởi vì nó cũng xảy ra trong tự nhiên. Người ta đã phát hiện ra rằng động vật hợp tác trong các mối quan hệ đồng tính luyến ái, đôi khi là suốt đời. Nhiều loại thực vật và những sinh vật như giun có thể sinh sản mà không cần có bạn tình. Tất cả đều tồn tại trong tự nhiên.

Ngày nay chúng ta được giáo dục tốt hơn, toàn diện hơn và được xã hội chấp nhận hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây trong sự tồn tại của loài người. Vì vậy, chúng ta đã hiểu và chấp nhận đồng tính luyến ái không khác gì dị tính - tất cả chỉ là tình dục, hai mặt của một đồng tiền.

Bạn có thể tìm thấy hình ảnh những con vật đực ôm những con vật đực khác khi chúng mọc sừng. Nó phổ biến nhất có thể trong tự nhiên. Vì vậy, đồng tính luyến ái không thể là một “tội ác” chống lại tự nhiên - nó ĐẾN từ tự nhiên! Và nó là một phần bản chất của chúng ta với tư cách là một con người.

Bản chất không có bộ luật hình sự nào cả. Luật pháp & tội phạm là phát minh của xã hội loài người vì vậy các quan niệm, ý niệm đều không phải từ tự nhiên và không tự nhiên. Nếu bản chất của bạn là bị thu hút và tham gia vào hành vi tình dục với người cùng giới tính với mình, thì đó là điều tự nhiên.

Sự khác biệt thì bị cho là quái dị, dị biệt nếu nó đi ngược với một nhóm cả thể, tất cả những cái gì vượt ra khỏi ý niệm của con người đều cho là trái với quy luật tự nhiên và không được phép tồn tại. Đến ngày nay, khi con người đã nâng cao nhận thức rồi thì họ không cho người đồng tính là một sự trừng phạt của Chúa, hay là trọng tội của kiếp trước để lại nữa, mà chỉ đơn giản là họ có cá tính đặc biệt hơn là dị tính. Nên tôi nghĩ rằng điều đó không đi ngược với quy luật của tự nhiên đâu, mà là tự nhiên ấy có một rẽ nhánh khác mà thôi. 

Bạn có thể tham khảo thêm một số câu trả lời ở đây

Với tôi đồng tính là một sự tiến hóa bình thường của tự nhiên. 
Tiến hóa là một quá trình vô hướng, nó sẽ thử tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Hai người thì ta sẽ có một tổ hợp chập 2, 2 người nam, 2 người nữ, 1 nam 1 nữ, chỉ một người nam hoặc chỉ một người nữ thì đấy chính là tiến hóa. Mẹ thiên nhiên sẽ chọn lọc ra các cặp đôi ưu thế nhất để lấy làm đa số, cặp đôi mà ít ưu thế hơn thì sẽ về thiểu số. Trong trường hợp đấy là một kết hợp xấu, gây ảnh hưởng đến sự sinh tồn của quần thể thì nó sẽ bị đào thải. Nhưng mà cặp đôi đồng tính nó tồn tại song song với sự phát triển của xã hội loài người hàng nghìn năm mà nó không hề bị đào thải, số lượng của nó cũng không hề nhỏ. Sự xuất hiện của nó có ở trong tất cả các chủng tộc, tất cả các nền văn minh, như thế CHẮC CHẮN nó có một ý nghĩa gì đó với sự tồn tại của loài người, một ý nghĩa gì đó với sự sinh tồn tiến hóa. 
Và trong tương lai chưa biết được kiểu cặp đôi nào mới là cặp đôi chiếm ưu thế. Tiến hóa là không thể lường trước được, và mình thấy việc đồng tính cũng như thuận tay trái thôi.