Được 10 triệu USD nhưng già đi 20 tuổi hoặc trẻ lại 20 tuổi với kiến thức hiện tại, bạn lựa chọn cái nào?

  1. Đầu tư & Tài chính

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

lựa chọn

,

đầu tư & tài chính

,

tâm sự cuộc sống

Tài khoản ngân hàng của tôi là 01265147001 tpbank, tôi chờ 10 triệu USD từ bạn hoặc ai đó 
Trả lời
Tài khoản ngân hàng của tôi là 01265147001 tpbank, tôi chờ 10 triệu USD từ bạn hoặc ai đó 

Lấy ít tiền hơn được không? Tôi chỉ lấy 1 triệu USD rồi già đi 10 tuổi thôi được không 😆

Vừa được cho 10 triệu USD vừa được cho vé bay về tuổi thơ và trải nghiệm thêm lần nữa thì dại gì không chọn. Ai đến đập tiền vào mặt tôi và đá t về 20 năm trước đi ạ 🤣🤣🤣

Thực ra tôi cũng không cần quá nhiều như thế, 1 triệu USD đã xấp xỉ 22-23 tỷ VNĐ rồi, để mà đánh đổi lấy 20 tuổi với bao nhiều thứ còn mới đấy có lẽ là một sự trả giá lớn, về sức khỏe cũng như thời gian. Tôi chọn trẻ lại 20 tuổi cùng với kiến thức hiện tại, tầm 16t là đủ trẻ đủ khỏe làm được nhiều thứ rồi.

Giờ còn quá non! Tôi sẽ lựa chọn 10tr USD rồi già đi, tôi biết sử dụng cho mục đích gì rồi, chưa chắc 20 năm sau tôi đã kiếm được 10tr USD :v