Em là bí thư chi đoàn lớp nhưng lại chưa phải là đoàn viên thì có sao không?

  1. Giáo dục

Do đầu năm học lớp có xảy ra mâu thuẫn cho nên bạn bí thư cũ đã xin bỏ chức và em là người đảm nhận. Nhưng ở thời điểm đó em không hề biết chuyện để làm một bí thư thì cần phải là đoàn viên. Hiện tại em rất lo lắng vì sợ bản thân sẽ bị Đoàn trường phê bình. Pbt và ủy viên của lớp thì đã là đoàn viên rồi:<

Từ khóa: 

học cấp 2

,

giáo dục

Có vấn đề gì đâu, thường mỗi năm trường sẽ có vài kỳ kết nạp Đoàn, em nói với giáo viên chủ nhiệm lớp về tình huống hiện tại, đến kỳ kết nạp đoàn sau thì kết nạp em vào Đoàn thôi. Bí thư hiện tại do em tạm thời nhận, còn chính thức thì phải làm kiện toàn bch chi đoàn và được đoàn trường chấp nhận. Bao h em được kết nạp vào Đoàn thì làm kiện toàn 1 thể, chẳng có vấn đề gì đâu.

Mà cái này là việc chung thôi, bch đoàn trường cũng chẳng làm gì được em cả, phê bình thì phê bình, có gì mà phải sợ như sợ cọp thế.

Trả lời

Có vấn đề gì đâu, thường mỗi năm trường sẽ có vài kỳ kết nạp Đoàn, em nói với giáo viên chủ nhiệm lớp về tình huống hiện tại, đến kỳ kết nạp đoàn sau thì kết nạp em vào Đoàn thôi. Bí thư hiện tại do em tạm thời nhận, còn chính thức thì phải làm kiện toàn bch chi đoàn và được đoàn trường chấp nhận. Bao h em được kết nạp vào Đoàn thì làm kiện toàn 1 thể, chẳng có vấn đề gì đâu.

Mà cái này là việc chung thôi, bch đoàn trường cũng chẳng làm gì được em cả, phê bình thì phê bình, có gì mà phải sợ như sợ cọp thế.

Phần trình bày câu chuyện của cá nhân em, thiếu một số dữ kiện như: việc đảm nhận chức danh Bí thư chi đoàn lớp do chi đoàn lớp đề cử?  giáo viên chủ nhiệm đề cử? Hay bản thân e tự ứng cử chức danh đó? 
 Cá nhân của em đã có văn bản chuẩn y chức danh Bí thư chi đoàn lớp của Đoàn trường hoặc Đoàn cơ sở địa phương chưa? 
Mọi chuyện không căng thẳng lắm đâu, mấy vị trí này không quá quan trọng (có ảnh hưởng), đôi khi mang tính hình thức. Bí thư chi đoàn chủ yếu là đầu mối phân công các công việc của đoàn trường về các lớp. Em cứ nhận việc và nếu có vấn đề gì thì trình bày lý do với các thầy cô là được.