Nếu đã đạt đến cảnh giới giác ngộ, chấm dứt sự luân hồi thì chúng ta sẽ đi đâu về đâu?

  1. Tâm linh

Tại sao lại phải luân hồi? Nếu đa đạt đến cảnh giới giác ngộ, chấm dứt sự luân hồi thì chúng ta sẽ đi đâu về đâu?

Từ khóa: 

phật giáo

,

tâm linh

Bạn trẻ thân mến! Luân hồi chỉ là tư tưởng tượng thôi. Vì không kẻ nào trên đất này biết mình sẽ luân hồi thành ra cái gì? 

Tâm Linh - là thế giới của Linh Hồn, nơi có chiều không gian 4&5 chiều. Để dễ hiểu thì chúng ta suy nghĩ xem con sâu nó ở không gian 2 chiều nó có biết gì về thế giới 3 chiều không? Nó có tư tưởng tượng được và hiểu được thế giới 3 chiều không? 

Cũng như thế, con người luôn muốn biết và không ngừng tìm hiểu về thế giới Tâm Linh. Song không có kết quả. 

Đó là nguồn gốc của những thuyết: Luân hồi, siêu thoát......Nhưng cụ thể nó là nơi nào? Nó như thế nào? Làm như thế nào thì đạt được điều đó? Thì chúng nó không biết được. Vậy nên, nó là điều giả dối, lừa bịp. Vì nếu là chân thật thì hãy cho biết phương pháp nào? Cách nào? Mức độ nào? Tiêu chuẩn nào để con người đạt được điều đó (siêu thoát, giác ngộ) 

Đó là chiêu trò để lừa bịp những người mù Tâm Linh thôi. 

Đáng tiếc là kẻ mù thì đi bằng tai nên không thể phân biệt được. 

Trả lời

Bạn trẻ thân mến! Luân hồi chỉ là tư tưởng tượng thôi. Vì không kẻ nào trên đất này biết mình sẽ luân hồi thành ra cái gì? 

Tâm Linh - là thế giới của Linh Hồn, nơi có chiều không gian 4&5 chiều. Để dễ hiểu thì chúng ta suy nghĩ xem con sâu nó ở không gian 2 chiều nó có biết gì về thế giới 3 chiều không? Nó có tư tưởng tượng được và hiểu được thế giới 3 chiều không? 

Cũng như thế, con người luôn muốn biết và không ngừng tìm hiểu về thế giới Tâm Linh. Song không có kết quả. 

Đó là nguồn gốc của những thuyết: Luân hồi, siêu thoát......Nhưng cụ thể nó là nơi nào? Nó như thế nào? Làm như thế nào thì đạt được điều đó? Thì chúng nó không biết được. Vậy nên, nó là điều giả dối, lừa bịp. Vì nếu là chân thật thì hãy cho biết phương pháp nào? Cách nào? Mức độ nào? Tiêu chuẩn nào để con người đạt được điều đó (siêu thoát, giác ngộ) 

Đó là chiêu trò để lừa bịp những người mù Tâm Linh thôi. 

Đáng tiếc là kẻ mù thì đi bằng tai nên không thể phân biệt được. 

Vốn dĩ con người bám vào những gì không thuộc về mình. Níu giữ những thứ không thuộc về mình. Thậm chí cho rằng ta chính là những suy tưởng trong đầu. 

Có một nguyên lý cơ bản đó là vạn vật tồn tại đều tương tác với nhau. Không gì có thể tồn tại biệt lập và tách rời.

Chính vì vậy, chừng nào còn bám vào bất cứ điều gì, chừng đó những tương tác ắt phải còn. Luân hồi chỉ những sự lặp đi lặp lại. Nếu ta lặp lại một việc nào đó, kết quả của nó sẽ cứ quay lại. Sự quay trở lại đó cũng là luân hồi.

Khi một người giác ngộ, họ hiểu rằng không có cái tôi, hoặc nếu có thì cái tôi đó không phải là suy nghĩ trong đầu. Bởi cái suy nghĩ trong đầu mỗi người rất dễ bị những thứ xung quanh tác động vào, thay đổi đi. 

Nhưng cái quan trọng nhất của giác ngộ là buông bỏ, chứ không dừng lại ở nhận ra. Buông bỏ mới thực sự giải thoát khỏi những mối liên hệ với những thứ khiến ta luân hồi. Lúc đó dù có tồn tại cái tôi ở một thế giới khác hay không cũng không quan trọng nữa.

Nếu câu hỏi của bạn là chúng ta sẽ đi về đâu. Thì phải làm rõ chúng ta là gì? 

Chúng ta tồn tại nhưng ko phải là những suy nghĩ trong đầu. Cái ta đó chắc chắn không nằm trong thế giới này. Cái thế giới giả sử đó phải là thế giới mà các yếu tố của nó tách rời được với nhau. Vì vậy nó sẽ chẳng đi đâu được cả. Vì nếu có thể đến và đi thì ắt phải có các mối liên hệ. Và nó lại giống thế giới này.

Còn nếu chúng ta vốn chỉ là những suy tưởng tự cho rằng nó là khác biệt và tách rời thì chấm dứt luân hồi là chấm dứt tất cả. Chấm dứt sự mê lầm về một cái tôi hay đòi hỏi nó phải hơn những cái tôi khác.