Em mong muốn thi vào trường chuyên hoặc trường nằm trong top tỉnh nma nhà em lại muốn em thi vào trường công gần nhà vì các thế hệ trước đây của nhà em đều học ở đó?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Em có chia sẻ với mọi người vì sao em lại muốn thi vào trường chuyên không em?

Trả lời

Em có chia sẻ với mọi người vì sao em lại muốn thi vào trường chuyên không em?