Em muốn mang CPU máy tính đi Mỹ mà bên đó điện áp khác bên mình thì có dùng được không, máy đã đc build hợp ngành học nên e muốn tiết kiệm k muốn qua đó mua lại ạ?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Du học

  3. Noron

  4. Tip & Trick

Từ khóa: 

máy tính

,

du học

,

công nghệ thông tin

,

du học

,

noron

,

tip & trick

Về cơ bản là được. Điện hệ thống máy tính sử dụng là cấp từ cục nguồn chứ ko ai cắm trực tiếp mainboard vào ổ điện cả.

Nếu điện từ hệ thống điện ko phù hợp với cục nguồn máy tính của bạn thì mua cái biến áp lắp đằng trước là được.

Trả lời

Về cơ bản là được. Điện hệ thống máy tính sử dụng là cấp từ cục nguồn chứ ko ai cắm trực tiếp mainboard vào ổ điện cả.

Nếu điện từ hệ thống điện ko phù hợp với cục nguồn máy tính của bạn thì mua cái biến áp lắp đằng trước là được.