Em nên học tài chính doanh nghiệp hay kinh tế quốc tế ạ?

  1. Cơ hội nghề nghiệp

Từ khóa: 

cơ hội nghề nghiệp

Cả hai đều liên quan đến toán. Mình né bạn ơi 😂😂
Trả lời
Cả hai đều liên quan đến toán. Mình né bạn ơi 😂😂

Thiếu thông tiin, nếu bạn nêu cụ thể ra thì mọi người mới dựa trên cái ddaaysa và đưa cho bạn câu trả lời chính xác được.

Bắt đầu từ việc bạn tìm hiểu 2 ngành đó thế nào?

Điểm mạnh của bạn là gì?

Bạn thích cái nào hơn? 

Nên học kinh tế quốc tế, tài chính doanh nghiệp tôi nghĩ rằng bạn có thể học hỏi được rất nhiều nếu đi làm trong ban về nội dung, chiến lược cho một doanh nghiệp nào đó.