Làm thế nào để nâng cao nhận thức, văn hóa cho những người ở nông thôn, vùng thiểu số?

  1. Giáo dục

  2. Văn hóa

  3. Xã hội

Từ khóa: 

nâng cao nhận thức

,

văn hóa

,

nông thôn

,

vùng thiểu số

,

giáo dục

,

văn hóa

,

xã hội

Nói đại thì dễ lắm, chứ làm thì chả mấy ai có thể. Phần lớn đều là những người có ảnh hưởng, có chức có quyền, hoặc ít thì cũng phải có tiền thì mới xây trường lớp, điều người về đó quản lý và dạy người dân ở đó. Chỉ có mang về cho họ giáo dục, kiến thức thì chắc chắn con người của họ sẽ văn minh hơn, có học thức hơn và phát triển hơn. Còn theo mình thấy cái hình thức kiểu ủng hộ, ủy thác cho cá nhân nào làm việc này thì không tin tưởng cho lắm, đưa đúng người thì coi như đặt đúng trách nhiệm, sai người thì điều đó chẳng giúp được gì cho người dân cả.

Trả lời

Nói đại thì dễ lắm, chứ làm thì chả mấy ai có thể. Phần lớn đều là những người có ảnh hưởng, có chức có quyền, hoặc ít thì cũng phải có tiền thì mới xây trường lớp, điều người về đó quản lý và dạy người dân ở đó. Chỉ có mang về cho họ giáo dục, kiến thức thì chắc chắn con người của họ sẽ văn minh hơn, có học thức hơn và phát triển hơn. Còn theo mình thấy cái hình thức kiểu ủng hộ, ủy thác cho cá nhân nào làm việc này thì không tin tưởng cho lắm, đưa đúng người thì coi như đặt đúng trách nhiệm, sai người thì điều đó chẳng giúp được gì cho người dân cả.

  • Đầu tư cơ sơ, vật chất, tư liệu về trường học.
  • Chú trọng đầu tư chất lượng giáo dục
  • Nâng cao đời sống người dân bằng cách đưa các nhà máy, xí nghiệp,... tạo công ăn việc làm ổn định
  • Các Quận, Huyện, Xã phải truyền tải những thông tin kiến thức về đời sống xã hội, luật pháp về cho người dân
  • Tạo điều kiện, trợ giúp người dân trong các vấn đề xã hội và công ăn việc làm (nông nghiệp, công nghiệp,...)

Tôi nghĩ là người dân cần được tiếp cận internet và được giáo dục kĩ lưỡng về internet, đó là cách nhanh nhất để đưa mọi người nhìn ra thế giới bên ngoài. Các em học sinh cũng có cơ hội để tiếp cận với công nghệ nhiều hơn. Ngoài ra, ở các vùng dân tộc thiểu số thiếu trầm trọng giáo viên và cơ sở vật chất còn tồi tàn, chưa đủ các thiết bị cần thiết nên khó để gắn lý thuyết sát với việc thực hành. Tuy vậy, việc tiếp cận internet ở đâu cũng đều là con dao hai lưỡi...Nên để đưa ra kế hoạch cụ thể thì cần có sự chung tay của Nhà nước.