Email Marketing mang lại lợi ích gì trong việc kinh doanh của bạn?

  1. Marketing

Từ khóa: 

công cụ marketing

,

marketing

Theo mình thì hiện nay, Email Marketing đã trở thành một công cụ tiếp thị phổ biến cho các doanh nghiệp một phần vì nó buộc người dùng phải thực hiện một số hành động; một email sẽ nằm trong hộp thư đến cho đến khi nó được đọc, xóa hoặc lưu trữ. Có thể nói email cũng là một trong những công cụ tiết kiệm chi phí nhất hiện có.

Tiếp thị qua email có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ với khán giả của mình đồng thời thúc đẩy lưu lượng truy cập vào blog, mạng xã hội hoặc bất kỳ nơi nào khác mà bạn muốn mọi người truy cập. Bạn thậm chí có thể phân đoạn email của mình và nhắm mục tiêu người dùng theo nhân khẩu học để bạn chỉ gửi cho mọi người những thông điệp mà họ muốn xem nhất.

Trả lời

Theo mình thì hiện nay, Email Marketing đã trở thành một công cụ tiếp thị phổ biến cho các doanh nghiệp một phần vì nó buộc người dùng phải thực hiện một số hành động; một email sẽ nằm trong hộp thư đến cho đến khi nó được đọc, xóa hoặc lưu trữ. Có thể nói email cũng là một trong những công cụ tiết kiệm chi phí nhất hiện có.

Tiếp thị qua email có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ với khán giả của mình đồng thời thúc đẩy lưu lượng truy cập vào blog, mạng xã hội hoặc bất kỳ nơi nào khác mà bạn muốn mọi người truy cập. Bạn thậm chí có thể phân đoạn email của mình và nhắm mục tiêu người dùng theo nhân khẩu học để bạn chỉ gửi cho mọi người những thông điệp mà họ muốn xem nhất.