Ethereum là gì ?

  1. Blockchain

Thay vì sử dụng hệ thống máy tính của một công ty lớn như Google (một hệ thống tập trung), Ethereum cho phép các ứng dụng phần mềm chạy trên mạng nhiều máy tính cá nhân (một hệ thống phân cấp).

Máy tính của công ty và máy chủ đám mây được thay thế bằng một mạng lưới phân tán rộng lớn của nhiều máy tính nhỏ do các tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới điều hành

Cuộn qua bất kỳ cửa hàng ứng dụng nào và bạn sẽ thấy một danh sách dài các ứng dụng dựa vào các công ty lớn để chạy chúng và lưu trữ thông tin của bạn. Từ ngân hàng đến sức khoẻ cho đến trò chơi - tất cả các ứng dụng này đều sử dụng các máy chủ lớn, trung tâm.

Hơn nữa, ngay cả ứng dụng bạn chọn cũng được kiểm soát bởi các bên thứ ba như Apple và Google. Nếu các công ty này không thích một ứng dụng, nó sẽ không được phép tồn tại trong cửa hàng ứng dụng của họ.

Ethereum đang làm ngược lại: Nó muốn xóa các bên thứ ba khỏi cách bạn truy cập và sử dụng các ứng dụng. Ngắn gọi, người phụ trách hệ thống chính là người sử dụng.

Ý tưởng lớn đằng sau Ethereum là bất kỳ ai cũng có thể sử dụng mạng lưới phân quyền mới này để tạo và chạy các ứng dụng phân cấp (Decentralized Application). Không cần sự cho phép bởi vì các bên thứ ba không còn tồn tại.

Hãy nghĩ về Ethereum như là một nền tảng công nghệ cho phép bất cứ ai chạy các ứng dụng trên mạng toàn cầu.

Bởi vì các ứng dụng này không còn sử dụng máy chủ trung tâm, chúng được gọi là các ứng dụng phân quyền (hay dApps). Nói cách khác, không có cơ quan trung ương là cần thiết để tạo ra và chạy chúng.

Điều tuyệt vời là Ethereum không được kiểm soát bởi Vitalik và nhóm của anh ta - hoặc bất kỳ người nào khác, công ty hoặc chính phủ. Nó được quản lý bởi cộng đồng người dùng của nó. Bạn hãy chú ý điều này bởi vì điều đó rất quan trọng!

Người sử dụng Ethereum được đặt trên khắp thế giới và tình nguyện cho máy tính của họ để giúp vận hành mạng Ethereum. Thông tin trên mạng này được gửi trực tiếp từ người này sang người khác, thay vì từ người này sang công ty trung gian rồi mới sang người khác. Đây được gọi là hệ thống peer-to-peer (P2P). Nó có nghĩa là không có sự kiểm soát trung tâm.

Điều đáng ngạc nhiên là không ai trong số những người dùng trong cộng đồng Ethereum cần biết nhau để hệ thống này hoạt động. Bạn có thể sử dụng hệ thống Ethereum trực tuyến mà không cần phải đáp ứng hoặc thậm chí tin cậy bất kỳ người nào khác.

Tầm nhìn của Ethereum là tạo ra một "Máy tính tầm cỡ thế giới

" - một mạng lưới rộng lớn các máy tính cá nhân chạy tất cả các ứng dụng internet trong tương lai mà không cần đến bất kỳ bên thứ ba nào (như Google và Microsoft).

Ethereum đang tái phát minh cách hoạt động của Internet. Nó loại bỏ quyền lực và kiểm soát từ các công ty công nghệ lớn và đưa chúng vào tay bạn.

Loại bỏ bên thứ ba có nhiều lợi ích. Ví dụ: Ethereum là một mạng máy tính do cộng đồng người sử dụng điều hành, thông tin cá nhân của bạn không còn được lưu trữ trên các máy chủ trung tâm của các công ty lớn, đang có nguy cơ bị hack, bán và bị gián đoạn.

Phân quyền cũng có nghĩa là không ai có thể bị loại trừ khỏi việc sử dụng các ứng dụng Ethereum. Mọi người từ tất cả các nước có thể sử dụng chúng mà không cần sự chấp thuận hoặc cho phép.

Ngay cả các ứng dụng Ethereum bản thân họ không cần sự cho phép để tồn tại. Chúng không thể bị xóa hoặc kiểm duyệt từ bất kỳ cửa hàng ứng dụng nào. Đó là một hệ thống mở và bất cứ ai có kết nối internet đều được chào đón!

Từ khóa: 

blockchain