Giác quan thứ 6 của phụ nữ có thật sự tồn tại?

  1. Tâm lý học

  2. Phong cách sống

Người ta nói rằng giác quan thứ sáu của con gái là rất chính xác, nhưng có ví dụ cụ thể nào để chứng minh cho nhận định này không?

Từ khóa: 

cảm xúc

,

giác quan thứ sáu

,

tâm lý học

,

phong cách sống

Bạn test thử đi. Ví dụ cặp thêm 1 cô nữa xem cô hiện tại của bạn với cô mới có giác quan thứ 6 ko? Vậy là có câu trả lời ngay. :))))

Trả lời

Bạn test thử đi. Ví dụ cặp thêm 1 cô nữa xem cô hiện tại của bạn với cô mới có giác quan thứ 6 ko? Vậy là có câu trả lời ngay. :))))

Thật sự là có tồn tại nhé. Đến cả bản thân mình là con gái mà mình còn kinh ngạc đến vậy. Có nhiều lần mình nghĩ gì sẽ đúng đấy 🥲🤣🤣🤣