Giáo trình và cách dạy ở ĐH có làm sinh viên bị yếu về kỹ năng khi ra trường hay không?

  1. Kiến thức chung

Hầu hết các sinh viên sau khi học xong đều có mong muốn tìm được việc làm trong liên quan đến ngành học của mình. Tuy nhiên, đa phần giáo trình và và cách dạy của giảng viên đều hướng đến việc nghiên cứu nhiều hơn, điều này có ảnh hưởng đến kĩ năng và kiến thức của sinh viên khi ra trường không?.

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các thầy cô chỉ dẫn dắt, và định hướng cho các bạn thông qua quá trình học tập, nghiên cứu sẽ tạo ra các cơ sở lý thuyết để các bạn hiểu rõ mọi nguồn vấn đề, và có cái nhìn khoa học về mọi việc.
Trả lời
Các thầy cô chỉ dẫn dắt, và định hướng cho các bạn thông qua quá trình học tập, nghiên cứu sẽ tạo ra các cơ sở lý thuyết để các bạn hiểu rõ mọi nguồn vấn đề, và có cái nhìn khoa học về mọi việc.