Theo các bạn tổng tài sản bao nhiêu được gọi là giới nghèo trung lưu và thượng lưu ?

  1. Giáo dục

Theo cac bạn tỗng tài sản bao nhiêu được gọi là giới nghèo trung lưu và thượng lưu ?

Từ khóa: 

giáo dục

Không ai là giàu, không ai là nghèo cả, tất cả là do mình tự định ra :<

Nhưng thật sự cái này là dựa vào thu nhập bình quân đầu người bạn nhé.

<1500$ = nghèo trung lưu

> 2000$ giàu?

Trả lời

Không ai là giàu, không ai là nghèo cả, tất cả là do mình tự định ra :<

Nhưng thật sự cái này là dựa vào thu nhập bình quân đầu người bạn nhé.

<1500$ = nghèo trung lưu

> 2000$ giàu?

Theo tổ chức Y tế Thế giới thì đánh giá nghèo dựa vào thu nhập hàng năm thấp hơn thu nhập bình quân hằng năm của nước đó, và tùy mỗi quốc gia thì thu nhập bình quân hằng năm lại khác nhau, nên mức đánh giá nghèo khác nhau.

Ở Việt Nam, mức thu nhập bình quân hằng năm ở nông thôn & thành phố khác nhau, nên tiêu chí đánh giá cũng khác nhau theo khu vực sống.

Trước em có nghe một bài phân tích, nói rằng một số nước ĐNA giữ tỉ lệ nghèo để có thể vay vốn phát triển kinh tế với nhiều ưu đãi hơn, trong khi VN thì 'bệnh thành tích' nên làm rất nhiều cách để hạ thấp tỉ lệ nghèo này.

Tính theo tổng tài sản hay thu nhập bình quân mỗi năm nỉ :|