Mình thấy lạc lõng không có lối thoát về kinh tế. Ace nào có kinh nghiệm vấn đề này chỉ mình nhé?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Bạn đang nợ nần rất nhiều à hay là gặp vấn đề gì, bạn nói chung chung kiểu này thì chẳng ai có thể tư vấn được hết.
Trả lời
Bạn đang nợ nần rất nhiều à hay là gặp vấn đề gì, bạn nói chung chung kiểu này thì chẳng ai có thể tư vấn được hết.