1. Lập trình

Gợi ý những trang web học lập trình hiệu quả cho người mới?

Bạn đang muốn tim một trang web học lập trình hiệu quả ?

Mình xin giớt thiệu một số trang web học lập trình khá hiệu quả cho người mới bắt đầu học 

- vietjack

-howkteam

-w3schools

Từ khóa: lap_trinh, ngon_ngu_lap_trinh, hoc_lap_trinh, Lập trình

Mình đóng góp một số nguồn cho bạn nào muốn học các kiến thức cơ bản của Computer Science trước ( và mình khuyên nên học CS trước khi bắt đầu học một mảng cụ thể nào đó như lập trình web, mobile,... =)))) ).

  • https://www.youtube.com/playlist?list=PLhQjrBD2T3828ZVcVzEIhsHVgjANGZveu
  • https://www.youtube.com/playlist?list=PLME-KWdxI8dcaHSzzRsNuOLXtM2Ep_C7a

Trả lời

Mình đóng góp một số nguồn cho bạn nào muốn học các kiến thức cơ bản của Computer Science trước ( và mình khuyên nên học CS trước khi bắt đầu học một mảng cụ thể nào đó như lập trình web, mobile,... =)))) ).

  • https://www.youtube.com/playlist?list=PLhQjrBD2T3828ZVcVzEIhsHVgjANGZveu
  • https://www.youtube.com/playlist?list=PLME-KWdxI8dcaHSzzRsNuOLXtM2Ep_C7a

Bạn nên tạo bài viết và giới thiệu sơ qua về các trang web trên cũng như trải nghiệm của bạn khi học lập trình trên các trang web này để mọi người có thể hình dung rõ hơn nhé. :D