Growth Hacking được ứng dụng trong Marketing như thế nào?

  1. Marketing

  2. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

growth hacking

,

marketing

,

marketing

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Các bước mình thường làm (Với 1 doanh nghiệp đang bệnh hay tăng trưởng âm) là:

1. Nắm rõ lại tất cả các flow

2. làm lại dự toán với chi phí hỗn hợp thấp nhất

3. scale dự toán đó tiếp 10 năm

4. Dò xem điểm hòa vốn, điều phối lại dòng tiền, cân đối các khoản chi phí

5. Sau khi cân đối tài chính rồi thì mới dò lại các tactical về MKT, các cách thức, tool, cơ cấu nhân sự MKT

6. Tracking lại tập khách hàng chi tiết hơn, các hình thức tiếp cận và triển khai campaign tốt hơn, cái nào cũ thì phải truy recap lại, nghiệm thu rõ để dẫn chứng

7. Cuối cùng là dùng ngân sách dôi ra từ chi phí tối ưu bước 4, chia lại ngân sách năm để đổ dồn cho các chiến dịch. Cái này tùy đặc thù SP mỗi cty thôi

8. Cứ mỗi khi phếu khách hàng thắt lại, tỉ lệ tối ưu khách hàng ở lại cao thì up chi phí vận hành tỉ lệ thuận theo để scale up cho phù hợp

Nhắn hơi lủng củng, cũng không sách vở gì. Nhưng đó là thực tế mình hay làm, mong rằng giúp bạn nhìn thấy những thứ tổng quan, đôi khi growth hacking không hẳn nằm ở sự đột phá, mà là tính tối ưu của cả bộ máy, siết chặt các phễu, kênh phân phối hình ảnh, thương hiệu, nội dung tới khách hàng

https://cdn.noron.vn/2022/02/25/9179251371395408-1645798348.jpg
Trả lời

Các bước mình thường làm (Với 1 doanh nghiệp đang bệnh hay tăng trưởng âm) là:

1. Nắm rõ lại tất cả các flow

2. làm lại dự toán với chi phí hỗn hợp thấp nhất

3. scale dự toán đó tiếp 10 năm

4. Dò xem điểm hòa vốn, điều phối lại dòng tiền, cân đối các khoản chi phí

5. Sau khi cân đối tài chính rồi thì mới dò lại các tactical về MKT, các cách thức, tool, cơ cấu nhân sự MKT

6. Tracking lại tập khách hàng chi tiết hơn, các hình thức tiếp cận và triển khai campaign tốt hơn, cái nào cũ thì phải truy recap lại, nghiệm thu rõ để dẫn chứng

7. Cuối cùng là dùng ngân sách dôi ra từ chi phí tối ưu bước 4, chia lại ngân sách năm để đổ dồn cho các chiến dịch. Cái này tùy đặc thù SP mỗi cty thôi

8. Cứ mỗi khi phếu khách hàng thắt lại, tỉ lệ tối ưu khách hàng ở lại cao thì up chi phí vận hành tỉ lệ thuận theo để scale up cho phù hợp

Nhắn hơi lủng củng, cũng không sách vở gì. Nhưng đó là thực tế mình hay làm, mong rằng giúp bạn nhìn thấy những thứ tổng quan, đôi khi growth hacking không hẳn nằm ở sự đột phá, mà là tính tối ưu của cả bộ máy, siết chặt các phễu, kênh phân phối hình ảnh, thương hiệu, nội dung tới khách hàng

https://cdn.noron.vn/2022/02/25/9179251371395408-1645798348.jpg

Khá nhiều vấn đề cần thực hiện để growth hacking, tạo tăng trưởng đột phá cho doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp cần thực hiện phân tích, đánh giá và lựa chọn kênh marketing để tập trung growth hack hiệu quả.

Để tạo tăng trưởng đột phá cho doanh nghiệp với growth hacking, yêu cầu cần áp dụng nhiều chiến lược marketing kết hợp.