“Hầu hết những bất hạnh trong cuộc sống, đều liên quan đến tiền bạc.” Bạn thấy đúng không?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

câu nói

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Bạn chỉ có thể nói câu “tiền bạc không quan trọng” khi bạn đã có rất nhiều tiền thôi:))

Trả lời

Bạn chỉ có thể nói câu “tiền bạc không quan trọng” khi bạn đã có rất nhiều tiền thôi:))

Cẩn thận với nó.

Trong "kí sinh trùng" còn có 1 câu: "không phải vừa tốt vừa giàu, mà giàu rồi mới tốt"

“Hầu hết những bất hạnh trong cuộc sống, đều liên quan đến việc dùng tiền bạc không đúng lúc, đúng chỗ"

Có lẽ vậy dù trực tiếp hay gián tiếp