Lời chúc dễ thương nhất mà bạn từng nghe được là gì?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

lời chúc

,

dễ thương

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Thằng em mình chúc mình mau ăn chóng lớn.

Trả lời

Thằng em mình chúc mình mau ăn chóng lớn.

"Giơ tay lên! Cướp đây! Leo lên giường! Nằm xuống! Nhắm mắt lại! Chúc cậu ngủ ngon!"