Hệ tri thức Việt số hóa đã được ban hành như thế nào??

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

- Sáng 1-1, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu chính thức bấm nút khởi động: Hệ tri thức Việt số hóa www.itrithuc.vn. Đây là hệ sinh thái toàn diện tổng hợp tri thức trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề được xây dựng với: Chia sẻ tri thức, cổ vũ sáng tạo, kết nối cộng đồng, vì tương lai VN. - Phát biểu tại lễ khởi động Hệ tri thức Việt số hóa, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” và cho rằng, nếu yếu thì dễ tụt hậu, bị lệ thuộc. Đất nước chỉ có thể phát triển mạnh nếu khơi dậy được sáng tạo, nâng cao dân trí, tăng cường được tiềm lực khoa học công nghệ. Mỗi một người dân, bất kể là trình độ hiểu biết ở mức nào thì cũng đều cần và hoàn toàn có thể cùng nhau, giúp nhau tìm hiểu tri thức, tạo ra tri thức và cống hiến tri thức bằng nhiều cách, trong đó có cách tham gia phát triển Hệ tri thức Việt số hóa. Theo Phó thủ tướng, phát triển Hệ tri thức Việt số hóa là cách làm hiệu quả trong thời đại công nghệ 4.0. - Chính vì lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh nên chúng ta mỗi công dân cần cố gắng góp một phần công sức của mình để phát triển đất nước, với những việc làm thiết thực như tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của dân tộc ta. Chúng tôi với cương vị là những sinh viên của khoa Việt nam học và Tiếng Việt đang dần thực hiện lời dạy của Bác bằng cách học tốt chuyên ngành của mình để giới thiệu cho bạn bè quốc tế qua hoạt động của các tour du lịch.
Trả lời
- Sáng 1-1, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu chính thức bấm nút khởi động: Hệ tri thức Việt số hóa www.itrithuc.vn. Đây là hệ sinh thái toàn diện tổng hợp tri thức trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề được xây dựng với: Chia sẻ tri thức, cổ vũ sáng tạo, kết nối cộng đồng, vì tương lai VN. - Phát biểu tại lễ khởi động Hệ tri thức Việt số hóa, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” và cho rằng, nếu yếu thì dễ tụt hậu, bị lệ thuộc. Đất nước chỉ có thể phát triển mạnh nếu khơi dậy được sáng tạo, nâng cao dân trí, tăng cường được tiềm lực khoa học công nghệ. Mỗi một người dân, bất kể là trình độ hiểu biết ở mức nào thì cũng đều cần và hoàn toàn có thể cùng nhau, giúp nhau tìm hiểu tri thức, tạo ra tri thức và cống hiến tri thức bằng nhiều cách, trong đó có cách tham gia phát triển Hệ tri thức Việt số hóa. Theo Phó thủ tướng, phát triển Hệ tri thức Việt số hóa là cách làm hiệu quả trong thời đại công nghệ 4.0. - Chính vì lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh nên chúng ta mỗi công dân cần cố gắng góp một phần công sức của mình để phát triển đất nước, với những việc làm thiết thực như tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của dân tộc ta. Chúng tôi với cương vị là những sinh viên của khoa Việt nam học và Tiếng Việt đang dần thực hiện lời dạy của Bác bằng cách học tốt chuyên ngành của mình để giới thiệu cho bạn bè quốc tế qua hoạt động của các tour du lịch.