Hi mọi người, hiện tại e đang viết định hướng học tập cho ngành marketing, mọi người góp ý cho e với nhé!?

  1. Giáo dục

  2. Hướng nghiệp

  3. Marketing

Từ khóa: 

giáo dục

,

hướng nghiệp

,

marketing

Hi, em có thể theo dõi topic Marketing trên Noron để có thêm nhiều ý tưởng cũng như kiến thức liên quan đến Marketing nè.

Link: Marketing

Trả lời

Hi, em có thể theo dõi topic Marketing trên Noron để có thêm nhiều ý tưởng cũng như kiến thức liên quan đến Marketing nè.

Link: Marketing

Marketing rất rộng và cũng có nhiều vị trí, không biết bạn muốn làm việc ở vị trí nào? Một số vị trí của Marketing có thể kể đến như là:

Strategic Planner,

Copywriter

Marketing Research Executive

Account Executive

Graphic Designer

Advertising Executive

Marketing Executive