Hình thức gian lận đại học ngày nay đang rất phổ biến, làm thế nào để giảm bớt tình trạng này?

  1. Giáo dục

  2. Xã hội

Từ khóa: 

đại học

,

gian lận

,

giáo dục

,

xã hội

"Hình thức gian lận đại học ngày nay đang rất phổ biến" bạn cho xin ít dẫn chứng về cái này phát.

Trả lời

"Hình thức gian lận đại học ngày nay đang rất phổ biến" bạn cho xin ít dẫn chứng về cái này phát.

Chuyển qua 100% thi vấn đáp hoặc thực hành

Bạn thử lấy ví dụ cụ thể hơn về điều bạn nói xem nào?