Học Kiến Trúc nhưng không quá hứng thú với vẽ thì có phải là trở ngại cho con đường học tập và làm việc sau này không?

  1. Phong cách sống

Mình vẽ cũng không được đẹp nữa. Đến với ngành không phải vì đam mê. Dù có chút hứng thú nhưng rất nhỏ và không đủ để mình yêu ngành này hơn. Mình có nên tiếp tục? Nếu có thì cần làm gì để bản thân có động lực?
Từ khóa: 

tâm sự

,

kiến trúc

,

chuyên ngành

,

kỹ năng

,

tương lai

,

phong cách sống

Mình rất thích vẽ, vẽ rất ổn, từng chọn kiến trúc (nhưng giờ sang hướng vẽ kiểu khác nên không theo kiến trúc nữa). Dĩ nhiên việc chưa biết/thích vẽ sẽ là trở ngại, vì làm kiến trúc sẽ phải làm việc với các bản vẽ. Tuy nhiên, "vẽ" trong ngành kiến trúc không hẳn như vẽ trong các nhóm ngành về nghệ thuật. Vì vậy, không cần thiết là phải biết vẽ "đẹp". Nhưng bạn cần nhiều kĩ năng khác như: tỉ mỉ, chính xác, sáng tạo, biết diễn đạt ý tưởng trên bản vẽ, biết truyền đạt ý tưởng, vân vân. Nhưng các kĩ năng đó cũng sẽ mang bạn quay lại với bàn vẽ thôi.

Nếu bạn chưa đủ hứng thú với vẽ, có thể nên xem xét lại hứng thú với ngành nói chung có đủ không? Nếu chưa đủ, có thể tự tạo hứng thú cho bản thân để tiếp tục không? Dĩ nhiên sẽ có khó khăn nếu chưa thích vẽ, nhưng bạn hãy nhớ là đầu vào người ta đâu có yêu cầu phải biết vẽ, và trong mấy năm học lúc đó bạn sẽ được học vẽ mà! Theo mình thì bạn có thể nghe nhiều ý kiến, nhưng bạn mới là người biết được mình có thể đam mê đến đâu, cố gắng đến đâu. Chúc bạn quyết định sáng suốt và vui với quyết định của mình.

(Mình đã từng bỏ 4 năm học 1 ngành khác nữa: kĩ sư cơ khí; nhưng nhận thấy mình không thể cả đời gắn với thứ không có chút đam mê, mình đã mạnh dạn từ bỏ, và hài lòng với quyết định)

Trả lời

Mình rất thích vẽ, vẽ rất ổn, từng chọn kiến trúc (nhưng giờ sang hướng vẽ kiểu khác nên không theo kiến trúc nữa). Dĩ nhiên việc chưa biết/thích vẽ sẽ là trở ngại, vì làm kiến trúc sẽ phải làm việc với các bản vẽ. Tuy nhiên, "vẽ" trong ngành kiến trúc không hẳn như vẽ trong các nhóm ngành về nghệ thuật. Vì vậy, không cần thiết là phải biết vẽ "đẹp". Nhưng bạn cần nhiều kĩ năng khác như: tỉ mỉ, chính xác, sáng tạo, biết diễn đạt ý tưởng trên bản vẽ, biết truyền đạt ý tưởng, vân vân. Nhưng các kĩ năng đó cũng sẽ mang bạn quay lại với bàn vẽ thôi.

Nếu bạn chưa đủ hứng thú với vẽ, có thể nên xem xét lại hứng thú với ngành nói chung có đủ không? Nếu chưa đủ, có thể tự tạo hứng thú cho bản thân để tiếp tục không? Dĩ nhiên sẽ có khó khăn nếu chưa thích vẽ, nhưng bạn hãy nhớ là đầu vào người ta đâu có yêu cầu phải biết vẽ, và trong mấy năm học lúc đó bạn sẽ được học vẽ mà! Theo mình thì bạn có thể nghe nhiều ý kiến, nhưng bạn mới là người biết được mình có thể đam mê đến đâu, cố gắng đến đâu. Chúc bạn quyết định sáng suốt và vui với quyết định của mình.

(Mình đã từng bỏ 4 năm học 1 ngành khác nữa: kĩ sư cơ khí; nhưng nhận thấy mình không thể cả đời gắn với thứ không có chút đam mê, mình đã mạnh dạn từ bỏ, và hài lòng với quyết định)