Thử thách “Tôi có thể”! Chứng minh 1 = 2?

  1. Kiến thức chung

Tôi có thể chứng minh điều này là đúng với các phép tính toán học rõ ràng ! Bạn có thể ?
Từ khóa: 

j4f

,

kiến thức chung

Không phải là a=b nên a-b = 0 mất rồi sao? Sao có thể lược bỏ (a-b) đi được? 
Trả lời
Không phải là a=b nên a-b = 0 mất rồi sao? Sao có thể lược bỏ (a-b) đi được? 

Hầy, chứng minh vậy thì cũng như a*0=10a*0 => 1=10, thế cho nhanh.

Toán học thì nhớ thoả mãn tất cả các điều kiện để phương trình đúng nhé. Mời bạn làm.
*lưu ý: a/b^2 tức a/b bình phương

Cách chứng minh của mình.

Cho a=b.
Có, a^2 = ab
Tương đương, a^2 - b^2 = ab - b^2
Vế trái dựa vào hằng đẳng thức, vế phải đặt nhân tử chung là b, có:
(a-b)(a+b)=b(a-b)
Tương đương, a+b=b
Hay, b+b=b (dựa theo điều kiện đã cho đầu đề bài a=b)
=> 2b=b
=> 2=1

Một trong nhiều điều rảnh rỗi mình làm trong đợt nghỉ dịch. Just for fun. Không xúc phạm bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào. 

Nhấn vào nút theo dõi và đợi đáp án nào. Hihi