Tại sao một số người có khả năng ngoại cảm, nếu không đúng thì tại sao họ lại được phép hoạt động?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

Tại sao lại phải cấm và lấy cơ sở nào ra để cấm.

Nước ta cho phép tự do tôn giáo, người ta thích theo tôn giáo nào cũng được. Miễn là ko vi phạm các quy định của pháp luật, lừa đảo, hại người... bị tố cáo hay đe dọa đến an ninh quốc gia thì nhà nước ko quản. Mà cấm là ngay lập tức sẽ ăn cái báo cáo nhân quyền gì đấy dọa cấm vận của anh cảnh sát dân chủ thế giới.

Bên cạnh đó, hình như cũng chưa thấy nhà nước cấp giấy phép hành nghề ngoại cảm bao h thì phải (theo mình biết là thế vì mình cg ko để ý cái này lắm). Đơn giản là ko thèm quản kệ cho đội đấy muốn làm gì thì làm, ai tin thì tin. Tất nhiên, ko biết chừng mực làm quá thì quan trên xuống bế đi ăn cơm nhà nước vài niên, mình vẫn nhớ có vụ gì đi 8 niên thì phải.

Trả lời

Tại sao lại phải cấm và lấy cơ sở nào ra để cấm.

Nước ta cho phép tự do tôn giáo, người ta thích theo tôn giáo nào cũng được. Miễn là ko vi phạm các quy định của pháp luật, lừa đảo, hại người... bị tố cáo hay đe dọa đến an ninh quốc gia thì nhà nước ko quản. Mà cấm là ngay lập tức sẽ ăn cái báo cáo nhân quyền gì đấy dọa cấm vận của anh cảnh sát dân chủ thế giới.

Bên cạnh đó, hình như cũng chưa thấy nhà nước cấp giấy phép hành nghề ngoại cảm bao h thì phải (theo mình biết là thế vì mình cg ko để ý cái này lắm). Đơn giản là ko thèm quản kệ cho đội đấy muốn làm gì thì làm, ai tin thì tin. Tất nhiên, ko biết chừng mực làm quá thì quan trên xuống bế đi ăn cơm nhà nước vài niên, mình vẫn nhớ có vụ gì đi 8 niên thì phải.