1. Tài chính & Đầu tư

Hỏi kinh nghiệm chơi bitcoin?

Ai có kinh nghiệm chia sẽ đầu tư đồng tiền ảo bitcoin với nhỉ 😂😂😂
Từ khóa: bitcoin, đầu tư tiền ảo, đầu tư bitcoin, Tài chính & Đầu tư

Bạn định đầu tư dài hạn hay ngắn hạn, hay trade chỉ số?

Trả lời

Bạn định đầu tư dài hạn hay ngắn hạn, hay trade chỉ số?

Mình có kinh nghiệm đây. Đầu tư và sấp. Không đến mức đu đỉnh nhưng cũng mất 50% (mình vào lúc 7-8k). Haha, bạn muốn mình chia sẻ gì nào?