Hỏi về cách ứng xử?

  1. Phong cách sống

Giả sử bạn đi ăn trưa với 3 người mà bạn rất ngưỡng mộ và trân trọng. Họ đều đang chỉ trích bạn thân của bạn bằng những lời khó chịu và không công bằng, trong khi không hề hay biết về mối quan hệ thân thiết giữa bạn và người đó. Bạn sẽ làm gì? Cải nhau, bênh vực bạn thân hay âm thầm không nói gì cả?
Từ khóa: 

phong cách sống

Im lặng và lặng nghe

một bữa trưa ý nghĩa

hiểu thêm về bạn thân

hiều thêm người ái mộ

Hiểu mình và hiểu người

tranh cãi chỉ bằng thừa

Nhìn hành động chứng minh

Nhìn trái tim cảm nhận

-----------

Trân trọng một vấn đề thú vị và mình khuyên thế, mong bạn hiểu

Trả lời

Im lặng và lặng nghe

một bữa trưa ý nghĩa

hiểu thêm về bạn thân

hiều thêm người ái mộ

Hiểu mình và hiểu người

tranh cãi chỉ bằng thừa

Nhìn hành động chứng minh

Nhìn trái tim cảm nhận

-----------

Trân trọng một vấn đề thú vị và mình khuyên thế, mong bạn hiểu