Ích lợi của ghi chú hay dùng bút nhớ khi đọc sách là gì?

  1. Sách

Mình thấy nhiều người ghi chép hoặc dùng bút bôi vàng lên sách trong khi đọc. Có hiệu quả không hay làm cho sách bị rối và khó nhìn nếu muốn đọc lại nhỉ?

https://cdn.noron.vn/2021/08/30/d8368a3b8cc9b4d90771f6aea903eaba-1630294029.jpg
Từ khóa: 

ghi chú

,

bút nhớ

,

đọc sách

,

sách

Vụ này bạn hỏi đúng ng rồi. Mình thời đi học nhất là SV thì note thẳng vào sách là chuyện cơm bữa. Đơn giản là mình lười và cũng không giữ sách lắm. Với mình sách là thứ tiêu hao phẩm chứ không phải là sưu tập đương nhiên trừ những cuốn thuộc dạng độc bản hoặc cực hiếm. 
 Việc note thẳng vào sách giúp mình bổ xung thông tin nhanh vs liên kết dữ liệu 1 cách thẳng không bị mất công soát lại 1 cách rườm rà khi đọc lại. Còn bình thường mình chỉ đọc lại tiêu đề câu đầu vs câu cuối trong trường hợp học để thi vs đọc lướt . Những lúc đó ghi chú ở sách tiết kiệm khá nhiều thời gian . Nhưng sách mà mình cày cứ như tập giấy lộn nhăn nhúm thậm chí là nứt đôi phần gáy tách ra hai nửa. Thảm không muốn nhìn.
Trả lời
Vụ này bạn hỏi đúng ng rồi. Mình thời đi học nhất là SV thì note thẳng vào sách là chuyện cơm bữa. Đơn giản là mình lười và cũng không giữ sách lắm. Với mình sách là thứ tiêu hao phẩm chứ không phải là sưu tập đương nhiên trừ những cuốn thuộc dạng độc bản hoặc cực hiếm. 
 Việc note thẳng vào sách giúp mình bổ xung thông tin nhanh vs liên kết dữ liệu 1 cách thẳng không bị mất công soát lại 1 cách rườm rà khi đọc lại. Còn bình thường mình chỉ đọc lại tiêu đề câu đầu vs câu cuối trong trường hợp học để thi vs đọc lướt . Những lúc đó ghi chú ở sách tiết kiệm khá nhiều thời gian . Nhưng sách mà mình cày cứ như tập giấy lộn nhăn nhúm thậm chí là nứt đôi phần gáy tách ra hai nửa. Thảm không muốn nhìn.