Kể một sai lầm trong việc nuôi dạy con cái của bố mẹ bạn mà bạn sẽ không muốn lặp lại với con mình trong tương lai?

  1. Giáo dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm sự cuộc sống

bắt ép con học văn hoá, mỗi đứa trẻ có 1 khả năng mà. chỉ cần đừng học dốt quá là được chứ bạn ko thể bắt một họa sĩ tương lai ngồi giải các bài vật lý nâng cao được.

Trả lời

bắt ép con học văn hoá, mỗi đứa trẻ có 1 khả năng mà. chỉ cần đừng học dốt quá là được chứ bạn ko thể bắt một họa sĩ tương lai ngồi giải các bài vật lý nâng cao được.

Ở trong gia đình khi có bất kì điều gì xảy ra với mình, mình sẽ bị la đầu tiên, không cần biết nguyên nhân là gì. Tức là những chuyện xấu xảy ra đều có lỗi của mình trong đó, bằng cách này hay cách khác. Và mình không muốn chuyện đó lặp lại tiếp với con của mình sau này. Mình sẽ cố gắng nuôi dạy nó thật tốt.

Nếu sau này mình có nhiều con thì mình không muốn phân biệt đối xử đứa lớn đứa nhỏ giống bố mẹ mình. Nhiều ba mẹ cứ bắt đứa lớn nhất phải có trách nhiệm nhất, đứa nhỏ sai cũng là do đứa lớn và đặt nhiều kỳ vọng của mình vào đứa lớn nhất

Cấm con không được chơi game, không được xem hoạt hình, không được ra ngoài chơi, khắt khe trong từng ý kiến, suy nghĩ của con. Mình thấy làm thế chả để làm gì. Khi chúng nó muốn chúng nó sẽ tìm mọi cách để làm. Như thế phản tác dụng, còn tạo cho chúng nó khả năng diễn đạt và nói xấu !!!!!