Bạn nghĩ gì về ý kiến thế giới ảo của Facebook không phải là Metaverse?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Marketing

  3. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  4. Blockchain

Từ khóa: 

facebook

,

metaverse

,

công nghệ thông tin

,

marketing

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

blockchain

Theo mình tìm hiểu thì Horizon Worlds là nền tảng ảo do Meta tự phát triển. Với nhiều không gian 3D khác nhau, hỗ trợ chơi game và ứng dụng công việc, Horizon Worlds thể hiện tầm nhìn của Meta về tương lai của metaverse.

Tuy nhiên, người dùng chỉ có thể trải nghiệm không gian này bằng kính VR Oculus với giá bán 300 USD, thông tin đăng nhập nền tảng được liên kết với tài khoản Facebook.

Dựa vào những yếu tố hiện có, Horizon Worlds chưa phải metaverse.

Trả lời

Theo mình tìm hiểu thì Horizon Worlds là nền tảng ảo do Meta tự phát triển. Với nhiều không gian 3D khác nhau, hỗ trợ chơi game và ứng dụng công việc, Horizon Worlds thể hiện tầm nhìn của Meta về tương lai của metaverse.

Tuy nhiên, người dùng chỉ có thể trải nghiệm không gian này bằng kính VR Oculus với giá bán 300 USD, thông tin đăng nhập nền tảng được liên kết với tài khoản Facebook.

Dựa vào những yếu tố hiện có, Horizon Worlds chưa phải metaverse.

Ý kiến đó đúng mà. Facebook nó chỉ là 1 nền tảng mxh để mng cập nhật thông tin với nhau. Còn meta như kiểu 1 phiên bản trái đất ảo vậy đó. Mọi người có thể làm nhiều thứ hơn trên facebook rất nhiều