Khi bạn cảm thấy ngành bạn học khiến bạn trở nên mơ hồ, bế tắc nên làm gì?

  1. Giáo dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Cũng như bao người khi thi xong tốt nghiệp cấp 3 thì mình cũng chọn ngành mình nghĩ phù hợp và thích để học. Nhưng sau khi học xong hk1 và đang học hk2 thì mình bắt đầu thấy mơ hồ với ngành mình học và với cả tương lai phía sau. Mình bắt đầu tự hỏi ngành mình học mình xong sau này làm gì đây ? Mình không hiểu gì hết ? Sao lúc đó mình chọn ngành này ? Sao bạn bè mình giỏi thế ? Sao mình vô dụng để vậy có mỗi cái ngành học mà mình cũng không ra hồn ? Mình bế tắc thực sự, mình muốn xin lời khuyên từ mọi người chứ nếu m cứ suy nghĩ như thế mình sẽ càng ngày càng tiêu cực mất.

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm sự cuộc sống

Đọc được những chia sẻ mình lại nhìn thấy hình ảnh của mình hồi năm nhất đại học, sau khi học hết hk1 và sang hk2 thì thấy bản thân không hề yêu thích và phù hợp với ngành này. Lúc đó mk thực sự stress, mặc dù đây là ngành học do chính mình chọn chứ k ai ép.

Bản thân lại không dám chuyển sang ngành khác, sợ mất thời gian và sợ bố mẹ biết lại buồn. Mặc dù mk biết là cứ tiếp tục như thế này thì ng buồn nhất chính là mình chứ k phải ai khác. Nhưng vèo cái, mình đã học sang hk2 của năm 4 và sắp thực tập rồi chuẩn bị tốt nghiệp.

Trong thời gian tới, mình vẫn sẽ làm việc với tấm bằng đại học mà mình k hề yêu thích. Mình nghĩ, kể cả làm việc với ngành mà mình yêu thích thì cũng sẽ có lúc chán. Nếu bắt đầu với một công việc mà mk k yêu thích cũng có cái hay nha. Đó chính là khi gặp 1 công vc mà mk k thích thì bản thân vẫn cứ hoàn thành nó, bởi đã có kinh nghiệp 4 năm rồi mà.

Đối với trường hợp hiện tại của bạn, mình nghĩ 1 là bạn chuyển ngành, 2 là cố gắng học để tốt nghiệp, sau khi ra trường bạn còn rất nhiều cơ hội khác để lựa chọn.

Trả lời

Đọc được những chia sẻ mình lại nhìn thấy hình ảnh của mình hồi năm nhất đại học, sau khi học hết hk1 và sang hk2 thì thấy bản thân không hề yêu thích và phù hợp với ngành này. Lúc đó mk thực sự stress, mặc dù đây là ngành học do chính mình chọn chứ k ai ép.

Bản thân lại không dám chuyển sang ngành khác, sợ mất thời gian và sợ bố mẹ biết lại buồn. Mặc dù mk biết là cứ tiếp tục như thế này thì ng buồn nhất chính là mình chứ k phải ai khác. Nhưng vèo cái, mình đã học sang hk2 của năm 4 và sắp thực tập rồi chuẩn bị tốt nghiệp.

Trong thời gian tới, mình vẫn sẽ làm việc với tấm bằng đại học mà mình k hề yêu thích. Mình nghĩ, kể cả làm việc với ngành mà mình yêu thích thì cũng sẽ có lúc chán. Nếu bắt đầu với một công việc mà mk k yêu thích cũng có cái hay nha. Đó chính là khi gặp 1 công vc mà mk k thích thì bản thân vẫn cứ hoàn thành nó, bởi đã có kinh nghiệp 4 năm rồi mà.

Đối với trường hợp hiện tại của bạn, mình nghĩ 1 là bạn chuyển ngành, 2 là cố gắng học để tốt nghiệp, sau khi ra trường bạn còn rất nhiều cơ hội khác để lựa chọn.

Khi biết bản thân không phù hợp với ngành học hiện tại, mình tranh thủ làm thêm bên ngoài, trải nghiệm các công việc khác nhau, để có thể tìm ra công việc mà mình có hứng thú, có khả năng làm. Song song đó, mình cũng học thêm ngoại ngữ, vì mình biết, có nhiều công việc/công ty không yêu cầu chuyên ngành đại học của bạn là gì, chỉ cần ngoại ngữ đủ dùng thì họ sẵn sàng đào tạo từ đầu. Cũng coi như là một đường lùi giúp bản thân đỡ áp lực.

Còn việc bỏ dở đại học thì mình chưa từng nghĩ đến. Kiểu thấy tốn thời gian, tiền bạc. Mà biết đâu học ngành mới sau 1 thời gian lại phát hiện ra mình cũng không thích/phù hợp với ngành đó thì sao? (Đấy là suy nghĩ cho mình khi xác định sẽ chỉ làm loanh quanh các công việc liên quan trong khối kinh tế)

Mình nghĩ, việc đầu tiên bạn cần làm là hãy cố gắng thay đổi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân trước đã. Good luck 🍀 ^^