Khi bạn từ chối quá nhiều các cuộc vui chơi và chỉ muốn tập trung cho công việc có ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội xung quanh không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, mình nghĩ điều gì "quá nhiều" thì cũng không tốt.

Mình chưa bàn đến việc ảnh hưởng đến quan hệ xã hội ngay. Vì những mối quan hệ được hình thành và dựa trên việc vui chơi thì thường khó lâu bền, dù đôi khi có mang lại lợi ích. Điều mình quan tâm là sức khỏe tinh thần, thể chất của bạn.

Khi chúng ta tập trung vào công việc, thì công việc sẽ là ưu tiên hàng đầu. Do đó chúng ta sẽ quên đi những yếu tố như sức khỏe của bản thân, tình cảm của những người thân trong gia đình và những khoảnh khắc mang lại những trải nghiệm đẹp. Cái mất đầu tiên chính là cảm xúc. Hình như có ai đó từng nói "cảm xúc là kẻ thù của thành công"? nhưng mình nghĩ nếu không có cảm xúc thì đó là con đường để thành công cụ của người khác (hoặc tham vọng của chính mình). Máy móc chưa có cảm xúc nên chúng là thứ công cụ tuyệt vời.

Tiếp theo, tư duy của chúng ta sẽ bị biến đổi theo hướng tối ưu các lựa chọn và lấp đầy thời gian, chỉ làm những việc có ích, những điều mang lại giá trị cụ thể. Nghe qua thì có vẻ tích cực, nhưng thực tế thì lại không hoàn toàn như vậy. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của chúng ta về cuộc sống, con người theo hướng đong đếm hơn kém, được mất. Khi đó, việc "cho đi", "mở lòng" dường như trở nên rất ngốc nghếch và vì không thể ngốc nghếch nữa nên có lẽ đời sẽ bớt vui.

Người chiến thắng không thể nở nụ cười thì mình không biết có phải là người chiến thắng hay không nữa?

Mình nghĩ chỉ muốn tập trung cho công việc có thể tạo nên sự nghiệp, tạo nên tài sản, được người khác ngưỡng mộ. Nhưng chỉ muốn tập trung cho công việc cũng thể hiện đó là nơi trú ẩn duy nhất của chúng ta trong đời, bạn ạ.

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ điều gì "quá nhiều" thì cũng không tốt.

Mình chưa bàn đến việc ảnh hưởng đến quan hệ xã hội ngay. Vì những mối quan hệ được hình thành và dựa trên việc vui chơi thì thường khó lâu bền, dù đôi khi có mang lại lợi ích. Điều mình quan tâm là sức khỏe tinh thần, thể chất của bạn.

Khi chúng ta tập trung vào công việc, thì công việc sẽ là ưu tiên hàng đầu. Do đó chúng ta sẽ quên đi những yếu tố như sức khỏe của bản thân, tình cảm của những người thân trong gia đình và những khoảnh khắc mang lại những trải nghiệm đẹp. Cái mất đầu tiên chính là cảm xúc. Hình như có ai đó từng nói "cảm xúc là kẻ thù của thành công"? nhưng mình nghĩ nếu không có cảm xúc thì đó là con đường để thành công cụ của người khác (hoặc tham vọng của chính mình). Máy móc chưa có cảm xúc nên chúng là thứ công cụ tuyệt vời.

Tiếp theo, tư duy của chúng ta sẽ bị biến đổi theo hướng tối ưu các lựa chọn và lấp đầy thời gian, chỉ làm những việc có ích, những điều mang lại giá trị cụ thể. Nghe qua thì có vẻ tích cực, nhưng thực tế thì lại không hoàn toàn như vậy. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của chúng ta về cuộc sống, con người theo hướng đong đếm hơn kém, được mất. Khi đó, việc "cho đi", "mở lòng" dường như trở nên rất ngốc nghếch và vì không thể ngốc nghếch nữa nên có lẽ đời sẽ bớt vui.

Người chiến thắng không thể nở nụ cười thì mình không biết có phải là người chiến thắng hay không nữa?

Mình nghĩ chỉ muốn tập trung cho công việc có thể tạo nên sự nghiệp, tạo nên tài sản, được người khác ngưỡng mộ. Nhưng chỉ muốn tập trung cho công việc cũng thể hiện đó là nơi trú ẩn duy nhất của chúng ta trong đời, bạn ạ.

Điều đó còn tùy thuộc vào việc bạn đang bao nhiều tuổi. Nếu ở giai đoạn 20-25 thì tập trung cho công việc là tốt. Từ 25-30 là phải dành thời gian cho giao tiếp xã hội. Sau 30, đó dần trở thành công việc chính của bạn.