Khi hết yêu ai sẽ là người buồn nhất?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

yêu

,

tình cảm

,

hỏi xoáy đáp hay

Người ko muốn kết thúc sẽ buồn nhất

Trả lời

Người ko muốn kết thúc sẽ buồn nhất

Ai yêu nhiều thì người đó sẽ buồn nhiều hơn
Thì sẽ chẳng có ai buồn cả
Hết yêu rồi thì còn buồn gì nữa nào?
Ai yêu nhiều hơn người đó sẽ buồn hơn
Người nào yêu nhiều hơn người đó sẽ buồn hơn