Khi nào Huyền Chip mới ra sách "Xách Ba Lô Lên Và Đi" phần 3?

  1. Sách

Từ khóa: 

xách ba lo lên và đi

,

huyền chip

,

sách

Tại sao bạn lại nghĩ là chị Huyền Chip sẽ ra sách " Xách ba lô lên và đi" phần 3 nhỉ? Vì hai cuốn đó chị ấy nhằm viết lại hành trình gap year của mình để đi vòng quanh thế giới, nhưng giờ chị ấy đã tốt nghiệp và đi làm. Liệu sẽ có phần 3 không nhỉ?

Trả lời

Tại sao bạn lại nghĩ là chị Huyền Chip sẽ ra sách " Xách ba lô lên và đi" phần 3 nhỉ? Vì hai cuốn đó chị ấy nhằm viết lại hành trình gap year của mình để đi vòng quanh thế giới, nhưng giờ chị ấy đã tốt nghiệp và đi làm. Liệu sẽ có phần 3 không nhỉ?