“Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự thông thái.” Bạn hiểu ntn về câu nói trên?

  1. Khoa học

  2. Triết học

  3. Tư duy

Từ khóa: 

khoa học

,

triết học

,

tư duy

Khoa học chỉ ra những quy luật, những thứ vận hành có quy tắc.

Triết học chỉ ra bản chất của những quy luật đó.

Ví dụ: 

Khoa học đưa ra định luật bảo toàn năng lượng => khoa học khám phá ra năng lượng được bảo toàn trong một hệ kín.

Triết học nói không có gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi => triết học thừa nhận bản chất không sinh không diệt của vũ trụ.

Trả lời

Khoa học chỉ ra những quy luật, những thứ vận hành có quy tắc.

Triết học chỉ ra bản chất của những quy luật đó.

Ví dụ: 

Khoa học đưa ra định luật bảo toàn năng lượng => khoa học khám phá ra năng lượng được bảo toàn trong một hệ kín.

Triết học nói không có gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi => triết học thừa nhận bản chất không sinh không diệt của vũ trụ.

Theo mình nghĩ: Nếu theo công thức : Nhân + Duyên = Quả thì khoa học chính là quả còn triết học chính là nhân + duyên. Khoa học cho chúng ta sự hiểu biết nhưng chỉ là phần ngọn thôi còn Triết học giúp chúng ta đào sâu vào nguồn gốc, giúp chúng ta biết được quy luật vận hành của vạn vật trong vũ trụ. Theo ý hiểu của mình thôi nhé. Thật sự mình không biết diễn đạt như nào 🥲