Khối lượng chữ hán cần học để thi JLPT theo từng cấp độ là bao nhiêu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

N5: 100 chữ N4: 300 chữ N3: 650 chữ N2: 1000 chữ N1: 2000 chữ
Trả lời
N5: 100 chữ N4: 300 chữ N3: 650 chữ N2: 1000 chữ N1: 2000 chữ