1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Khởi nghiệp và lập nghiệp có giống nhau không?

Theo bạn thì hai cum từ này có giống nhau không? Khi chúng đều là việc set up một business, nhưng tại sao khi ngày xưa chúng ta thường gọi là khởi nghiệp, và hiện tại thì mọi người hay gọi là khởi nghiệp

Có phải gọi là khởi nghiệp khi mang đến một ý tưởng sáng tạo và mới lạ hơn không?

Từ khóa: kinh doanh và khởi nghiệp

Theo mình hiểu thì khởi nghiệp (start-up) được sử dụng ở phạm vi và quy mô hẹp hơn so với lập nghiệp (Entrepreneur)

  • Khởi nghiệp thường được sử dụng cho các công ty, tổ chức công nghệ ; sản phẩm có tính đổi mới & có tính innovative cao 
  • Lập nghiệp sử dụng cho việc lập nghiệp trong kinh doanh, phát triển kinh doanh nói chung.

Trả lời

Theo mình hiểu thì khởi nghiệp (start-up) được sử dụng ở phạm vi và quy mô hẹp hơn so với lập nghiệp (Entrepreneur)

  • Khởi nghiệp thường được sử dụng cho các công ty, tổ chức công nghệ ; sản phẩm có tính đổi mới & có tính innovative cao 
  • Lập nghiệp sử dụng cho việc lập nghiệp trong kinh doanh, phát triển kinh doanh nói chung.