Khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can khác nhau như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khởi tố vụ án hình sự là văn bản pháp lý để bắt đầu áp dụng các biện pháp điều tra hình sự với vụ án. Khởi tố bị can thì để bắt đầu áp dụng các biện pháp điều tra, ngăn chặn với bị can. Căn cứ khởi tố vụ án là có sự việc xảy ra, sự việc phạm tội đó được qui định trong bộ luật hình sự. Căn cứ khởi tố bị can thì khi có tài liệu chứng cứ chứng minh rằng người đó thực hiện hành vi phạm tội.
Trả lời
Khởi tố vụ án hình sự là văn bản pháp lý để bắt đầu áp dụng các biện pháp điều tra hình sự với vụ án. Khởi tố bị can thì để bắt đầu áp dụng các biện pháp điều tra, ngăn chặn với bị can. Căn cứ khởi tố vụ án là có sự việc xảy ra, sự việc phạm tội đó được qui định trong bộ luật hình sự. Căn cứ khởi tố bị can thì khi có tài liệu chứng cứ chứng minh rằng người đó thực hiện hành vi phạm tội.