Không có thời gian đọc, học Latin được không?

  1. Ngoại ngữ

Mình có dùng cuốn Familia Romana để dạy Latin. Sự thật là đến hiện tại mình còn chưa đọc xong cuốn đó. 

Nếu thầy giáo của bạn còn chưa xem qua hết cuốn sách giáo khoa, bạn có dám tin tưởng không?

Học Latin là phải đọc nhiều chứ, đúng không?

Mình bàn về những điều trên trong vlog này:

Từ khóa: 

tiếng latin

,

học tiếng latin

,

tiếng latinh

,

latinh

,

học ngoại ngữ

,

ngoại ngữ

Một đam mê mãnh liệt với tiếng Latin, ngưỡng mộ Duy Thiên :)

Trả lời

Một đam mê mãnh liệt với tiếng Latin, ngưỡng mộ Duy Thiên :)

ai mà đẹp zai thế nhỉ!