1. Kinh doanh và Khởi nghiệp
  2. Tài chính & Đầu tư
  3. Kinh doanh

Kiến thức cơ bản về chứng khoán - Phần 4

Ngày cuối ở một nơi xa nhưng Hương vẫn lên bài cho chị em bổ sung kiến thức nhé.

Cùng nhau phát triển và hoạch định tương lai tài chính thông qua từng bước chân nền tảng.

Chuỗi bài Kiến thức cơ bản về chứng khoán đã lên được 3 phần, mời chị em xem lại nhé

Do các ví dụ liên quan ở các phần sẽ lấy thông tin gốc từ ví dụ ở phần 1, nên nếu bạn chưa đọc phần 1 thì xem trước thông tin đó để hiểu sâu rõ và đúng đủ vấn đề được đề cập tới nhé.

---------------------------

6. GIÁ TRỊ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG – MARKET CAPITALIZATION

Theo Wikipedia,

Giá trị vốn hoá thị trường (tiếng Anh: market capitalisation, hoặc rút ngắn market cap, còn gọi là giá trị theo thị trường chứng khoán hay còn gọi là “vốn hóa”) là tổng giá trị của số cổ phần của một công ty niêm yết. Đây là sản phẩm có giá trị thị trường của tổng giá trị của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Các cổ phiếu tự nắm giữ không được tính đến trong việc tính toán vốn hóa thị trường

Công thức tính như sau:

Giá trị vốn hóa thị trường = Giá trị 1 cổ phần * tổng số cổ phần phát hành

Ví dụ:

Giá cổ phiếu của FPT ngày 1/6/2022 là 100.000 đồng, FPT phát hành 15.000.000 cổ phiếu => Giá trị vốn hóa thị trường của FPT tại thời điểm là 1.500.000.000 đồng.

Từ giờ vào mục đọc thông tin cổ phiếu là bạn có thể thông tin về thông số Vốn hóa là gì rồi nhé.

(còn tiếp) 👉👉👉 follow me!

 

Từ khóa: kinh doanh và khởi nghiệp, tài chính & đầu tư, kinh doanh

Chúc các bạn một ngày tốt lành!

Trả lời

Chúc các bạn một ngày tốt lành!

Ví dụ thiếu mất 3 số 000 bạn nha 😂