Kiếp này gieo nhân gì để kiếp sau bị quả báo như thế này (ảnh quả báo trong hình)?

  1. Tâm linh

  2. Tôn giáo

Tui là đàn ông đang độc thân ở kiếp này và mong muốn kiếp sau bị quả báo như trong hình.

Ảnh minh họa.

https://cdn.noron.vn/2023/10/27/88071657516697500-1698414816.jpg
Từ khóa: 

tâm linh

,

tôn giáo

Vậy thì kiếp này bạn nên luyện Thùy Hoa Bảo Điển của Nhạc Bất Quần nhé/. 
Trả lời
Vậy thì kiếp này bạn nên luyện Thùy Hoa Bảo Điển của Nhạc Bất Quần nhé/.