1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Kinh tế hoạt động ra sao? Sai hay đúng?

Noron không có mục Kinh Tế nên mình hỏi ở đây. Các bạn học và nghiên cứu sâu về kinh tế có thể dành thời gian xem video này và chỉ ra xem nó đúng và sai chỗ nào được không? Cám ơn các bạn!

Từ khóa: kinh doanh và khởi nghiệp
Mình bấm lưu lại để dành xem đã, video hơi dài nên ko xem hết ngay được .

Trả lời

Mình bấm lưu lại để dành xem đã, video hơi dài nên ko xem hết ngay được .